Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2017 ? Đây là câu hỏi của không ít các bạn kế toán khi năm 2016 có sự ra đời của nghị định 139/2016/NĐ-CP. Nghị định này ra đời kéo theo sự thay đổi tăng mức lệ phí môn bài phải nộp dành