Việc nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài 2017 chỉ được thực hiện qua website kekhaithue.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế chỉ thực hiện được trên trình duyệt Internet Explorer (IE) có biểu tượng chữ E màu xanh.   Cách nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài qua mạng Việc thực hiện nộp tờ khai