Bài viết dưới dây Kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu về chi phí sản xuất kinh doanh; cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. Mời các bạn theo dõi: 1. Chi phí sản xuất kinh doanh là gì? Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ