Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức. Mời các bạn theo dõi 1. Điều kiện áp dụng: tính giá thành theo định mức + DN có quy trình sản xuất ổn định + DN đã xây dựng và quản lý được định mức. +