Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn bạn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ. Điều kiện áp dụng phương pháp tính giá thành tỷ lệ; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ; Ví dụ cụ thể