Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 sắp đến. Bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022. Mời các bạn tham khảo: Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Công văn số 636/TCT-DNNCN của