Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2017 mới nhất. Các bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất này nhé. Đầu năm 2017, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã