Quyết toán thuế TNDN

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2022

Trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu một vài lưu ý khi quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2022 như sau: Lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2022 1. Vấn đề giảm trừ bản thân  Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 11.000.000

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN mới nhất

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2014 nhằm giải đáp một số vướng mắc của người nộp thuế. Cụ thể như sau: >> Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN mới nhất 1. Về doanh thu tính thuế: a. DT

DMCA.com Protection Status