Sổ sách kế toán thông tư 133

Mẫu sổ Nhật ký-Sổ cái S01-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn mẫu sổ Nhật ký – Sổ cái S01-DNN theo Thông từ 133/2016/TT-BTC, cũng như hướng dẫn bạn chi tiết cách ghi sổ này. Mẫu sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh

Hệ thống mẫu sổ sách kế toán thông tư 133/2016/TT-BTC

Daotaoketoanhn.edu.vn cung cấp cho các bạn hệ thống mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất, áp dụng từ 01/01/2017. Mời các bạn chú ý cập nhật cho đúng! Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát

DMCA.com Protection Status