Hỏi: “Dịp Quốc tế Phụ nữ năm nay thì lao động nữ có được người sử dụng lao động, công đoàn tặng quà hay không? Mức quà tặng là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này?” – Thắc mắc của bạn Mai Nhật Linh (mainhatlinh90@gmail.com) gửi đến Trung tâm kế toán