Bạn đang có nhu cầu xin giấ phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nhưng không biết thủ tục bao gồm những gì? Đăng ký giấy phép kinh doanh ở phường hay quận? Giấy tờ bao gồm những gì? Chi phí thủ tục đăng ký GPKD là bao nhiêu? Thuế là bao nhiêu… Trong bài