(Daotaoketoanhn.edu.vn) hướng dẫn bạn cách hạch toán các khoản thiệt hại trong xây dưng xây lắp mới nhất năm 2017 theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất của Bộ tài chính Hạch toán các thiệt hại trong xây dựng công trình Ngành xây dựng xây lắp có 02 loại gây ra thiệt hại