Căn cứ vào Luật kế toán 2015, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 302/2016/TT-BTC thì lịch nộp các loại tờ khai thuế 2020, lệ phí môn bài năm 2020 được thực hiện như sau: >> Lịch nộp lệ phí môn bài 2020 Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2020 Tháng Thời hạn nộp