Thông tư – Nghị định

Nghị định 57/2021/NĐ-CP ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất

Nghị định 57/2021/NĐ-CP: Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Nghị định 57/2021/NĐ-CP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức

Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm thuế TNDN

Kế toán Hà Nội giới thiệu Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ” Căn cứ Luật Thuế

Thông tư 132/2018/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. BỘ TÀI CHÍNH ————— Số: 132/2018/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, thuế TTĐB

Daotaoketoanhn.edu.vn gửi tới bạn độc thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB và quản lý thuế. Mời các bạn chú ý cập nhật cho đúng. 1. Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Thông tư 84/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 1/8/2016

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ 01/08/2016. Các bạn đã cập nhật chưa? Kế toán Hà Nội xin gửi tới bạn nội dung thông tư 84/2016/TT-BTC này,

Tổng hợp 8 điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC

Thông tư 84/2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2016 hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Bài viết dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp những nội dung mới của thông tư 84/2016. 8 điểm mới nổi bật của thông

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. Kế toán Hà Nội chia sẻ toàn văn nội dung Thông tư 133/2016 này. Các bạn cũng có thể tải thông tư 133/2016/TT-BTC về để

Điểm giống và khác nhau giữa TT133/2016 và QĐ 48/2006

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017 Thông tư số 133/2016/TT-BTC sẽ thay thế cho Quyết định 48/2016/QĐ-BTC. Vậy điểm giống và khác nhau giữa TT133/2016 và QĐ 48/2006 như thế nào? Bài viết này kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu cho các bạn dễ hình dung và làm kế toán thật tốt nhé! 1. Điểm giống

Thông tư 195/2015 hướng dẫn thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thông tư 193/2015/TT-BTC thi hành luật thuế GTGT

 Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực ngày 10/01/2016, do Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị

DMCA.com Protection Status