Thông tư – Nghị định

Thông tư 127/2015/TT-BTC cấp mã số DN mới thành lập

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp Mã số doanh nghiệp mới thành lập và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp. Thông tư được ban hành ngành 21/8/2015 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phú về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Quyết định ban hành từ 04/08/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày

TT 110/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 28/07/2015 vừa qua, Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/09/2015. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới bạn đọc nội dung của thông tư này.  THÔNG TƯ Hướng dẫn giao

21 điểm mới của thông tư 92/2015 về thuế TNCN

Ngày 15/6/2015 Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNCN trong đó có nhiều điểm mới. Thông tư 92 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. Kế toán Hà Nội xin

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNCN

Ngày 15/6/2015 vừa qua, Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN–BTC hợp nhất thông tư thuế

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất 06 thông tư sau: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014; 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 26/2015/TT-BTC ngày 27/12/2015 thành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa

Mức phụ cấp công tác phí 2019 theo thông tư 40/2017 mới nhất

Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7

Tổng hợp 31 điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực. Kế toán Hà Nội tổng hợp 32 điểm mới của thông tư 96/2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:. 31 điểm mới của Thông

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Cụ thể hướng dẫn các nội dung sau: 1. Về phương pháp tính thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư78/2014/TT-BTC)Sửa đổi, bổ sung một số quy định

Thông tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn học viên Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP của Bộ Tài chính-Bộ Công thương-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng : Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Ngày ban hành

DMCA.com Protection Status