Thông tư – Nghị định

Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Kế toán Hà Nội gửi tới bạn đọc thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên. Tải thông tư số 152 tại đây. THÔNG TƯ 152 Hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 26/VBHN-BTC thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 14/09/2015 Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn nội

Thông tư 70/2015/TT-BTC chuẩn mực đạo đức kế toán, kiểm toán

 Kế toán Hà Nội giới thiệu Thông tư 70/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Thông tư ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn chú ý cập nhật Thông tư Ban hành Chuẩn mực đạo đức

Thông tư 127/2015/TT-BTC cấp mã số DN mới thành lập

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp Mã số doanh nghiệp mới thành lập và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp. Thông tư được ban hành ngành 21/8/2015 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phú về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Quyết định ban hành từ 04/08/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày

TT 110/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 28/07/2015 vừa qua, Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/09/2015. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới bạn đọc nội dung của thông tư này.  THÔNG TƯ Hướng dẫn giao

21 điểm mới của thông tư 92/2015 về thuế TNCN

Ngày 15/6/2015 Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNCN trong đó có nhiều điểm mới. Thông tư 92 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. Kế toán Hà Nội xin

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNCN

Ngày 15/6/2015 vừa qua, Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN–BTC hợp nhất thông tư thuế

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất 06 thông tư sau: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014; 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 26/2015/TT-BTC ngày 27/12/2015 thành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa

Mức phụ cấp công tác phí theo thông tư 40/2017 mới nhất

Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7

DMCA.com Protection Status