Thuế GTGT

Hạch toán kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)

Đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)  >> Xem thêm: Hạch toán thuế GTGT đầu ra 33311 Hướng dẫn hạch toán TK 33312 1. Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp,

Hạch toán định khoản thuế GTGT đầu ra TK 33311

Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán định khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra 33311. 1. Tài khoản 3331 Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã

Lưu ý khi tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới bạn đọc một số lưu ý khi tính thuế GTGT cho doanh nghiệp hay chi nhánh công ty mới thành lập: phương pháp tính thuế GTGT, thời điểm áp dụng phương pháp khấu trừ, đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế… Những

DMCA.com Protection Status