Nhiều bạn quan tâ những trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài năm 2023. Bài viết dưới đây trung tâm Kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu 10 trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2023 10 trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2023 (miễn thuế môn bài) bao gồm: (1) Cá