Thuế TNCN 2023

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Trong bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội chia sẻ về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là khi nào? 1. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối

Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 2023 (Mẫu 08/CK-TNCN)

Cá nhân muốn làm bản cam kết thuế TNCN để không khấu trừ 10% thuế TNCN thì điền theo mẫu nào? Quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC: Các tổ chức, cá nhân trả tiền

DMCA.com Protection Status