Thuế TNDN

Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN 2017

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN mới nhất 2017 được quy định tại hoản 1, 2, Điều 4, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC. ban hành ngày 18/06/2014 và Điều 3, Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 ( hiệu lực từ 06/08/2015) Cụ thể 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Doanh thu để

Các khoản được miễn khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản thu nhập được miễn thế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 – Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT­BTC 1.

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN mới nhất 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn về các điều kiện

Những thay đổi mới nhất thuế TNDN 2015

Kế toán Hà Nội xin giới thiệu những thay đổi mới nhất về thuế TNDN 2015 đang được áp dụng hiện nay thông qua các bộ luật, thông tư, nghị định mới nhất về thuế. Những thay đổi mới nhất thuế TNDN 2015 I. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Những điểm mới

Hạch toán thuế tndn 3334 và thuế tncn 3335

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 và thuế thu nhập cá nhân 3335 Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản 3335 - Thuế

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN mới nhất

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2014 nhằm giải đáp một số vướng mắc của người nộp thuế. Cụ thể như sau: >> Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN mới nhất 1. Về doanh thu tính thuế: a. DT

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2014 mới nhất

Bài viết này, trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách quyết toán thuế TNDN cuối năm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC 1. Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN Bao gồm: – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN – Báo

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2014

Công ty Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2014 theo Thông tư số 78/2014?TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính mới nhất hiện nay. I. Tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp khấu trừ: Theo điều 3 Thông tư 78/2014-BTC

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định luật thuế TNDN

Kế toán Hà Nội gửi đến bạn đọc các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định khi tính thuế TNDN năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. 1. Cách xác định lỗ được kết chuyển: Lỗ phát sinh trong kỳ tính

Các khoản chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu tới bạn đọc và học viên các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 được quy định rất rõ tại điều 4 và các khoản thu nhập khác theo điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. I.

DMCA.com Protection Status