Hỏi: Tôi được biết từ năm 2021 tổng số giờ làm thêm của người lao động (NLĐ) sẽ được điều chỉnh tăng lên 300 giờ/năm. Vậy cách tính tiền lương làm thêm giờ của NLĐ có gì thay đổi không? Tiền lương thêm giờ năm 2021 Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp