Bà Phạm Phương Thảo (Hà Nội) làm việc tại cơ quan Nhà nước, hưởng lương tháng. Bà Thảo hỏi về chế độ tiền lương và làm thêm ngày lễ, tết như sau. Nếu làm thêm giờ vào ngày 1/1 Tết dương lịch thì ngoài tiền lương của tháng 1/2021 được tính, bà chỉ được nhận