Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2016 quy định về lệ phí môn bài. Nghị định quy định rõ mức thu cho và 7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Các trường hợp được miễn thuế môn bài 2017 Theo Nghị định số 139/2016, người nộp lệ phí môn bài là: