Văn bản mới

Quy định mới về thuế có hiệu lực từ 01/8/2016

Kế toán Hà Nội giới thiệu những quy định mới về thuế, phí, hóa đơn, giá, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016. Mời các bạn theo dõi và cập nhật để làm kế toán cho đúng. I. Quy định mới về mức phạt khi vi phạm về niêm yết giá, phí,

Thông tư 195/2015 hướng dẫn thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thông tư 193/2015/TT-BTC thi hành luật thuế GTGT

 Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực ngày 10/01/2016, do Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị

Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Kế toán Hà Nội gửi tới bạn đọc thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên. Tải thông tư số 152 tại đây. THÔNG TƯ 152 Hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 26/VBHN-BTC thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 14/09/2015 Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn nội

Thông tư 70/2015/TT-BTC chuẩn mực đạo đức kế toán, kiểm toán

 Kế toán Hà Nội giới thiệu Thông tư 70/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Thông tư ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn chú ý cập nhật Thông tư Ban hành Chuẩn mực đạo đức

Thông tư 127/2015/TT-BTC cấp mã số DN mới thành lập

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp Mã số doanh nghiệp mới thành lập và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp. Thông tư được ban hành ngành 21/8/2015 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phú về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Quyết định ban hành từ 04/08/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày

TT 110/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 28/07/2015 vừa qua, Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/09/2015. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới bạn đọc nội dung của thông tư này.  THÔNG TƯ Hướng dẫn giao

Quyết định 1276 quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra

Ngày 16/7/2015 Bộ tài chính ban hành quyết định 1276 quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thiểu khả năng doanh nghiệp có thể khiếu nại các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế liên doanh đến những vấn đề có những cách hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp

DMCA.com Protection Status