Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội hướng giới thiệu vốn điều lệ là gì? Cách tính vốn điều lệ? Đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp? 1. Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty