Tài liệu kế toán

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kế toán Hà Nội giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán BCTC, phương pháp, quy trình kiểm toán BCTC I. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? 1. Khái niệm kiểm

Kế toán TSCĐ có nhiệm vụ gì? làm những công việc gì?

Tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp vì nó là bộ phận chủ yếu của tồng tài sản doanh nghiệp. Do đó nếu doanh nghiệp có quy mô bộ máy kế toán rõ ràng thì sẽ có bộ phận kế toán tài

Kế toán tài sản cố định là gì? phân loại TSCĐ

Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) là những tư liệu sản xuất mà đơn vị, doanh nghiệp dùng làm công cụ trong sản xuất kinh doanh và tiêu chuẩn về giá trị, thời gian sự dụng theo chế độ quản lý TSCĐ hiện hành của nhà nước 1. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ Tài

Công việc thực tế của kế toán tổng hợp ở doanh nghiệp

Nhiều bạn kế toán đặc biệt là các bạn sinh viên ngành kế toán mới ra trường chưa hình dung ra được công việc thực tế của người kế toán tổng hợp ở doanh nghiệp cần làm những gì? Liệu có khó không? Kế toán Hà Nội sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của

Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký chung

Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung và việc sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán: I. Trình tự ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung 1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế

Quy trình, trình tự ghi sổ sách kế toán

Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tổng hợp (Sổ Nhật ký, Sổ Cái) và sổ kế toán chi tiết (Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo

Hạch toán chi tiết tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng

Tiền lương của công nhân viên doanh nghiệp xây dựng gồm: tiền lương, phụ cấp lưu động, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên (thuộc biên chế của doanh nghiệp) và tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài.

Kế toán tổng hợp tiền lương doanh nghiệp xây dựng

Hướng dẫn kế toán tổng hợp tiền lương doanh nghiệp xây dựng: Hướng dẫn làm kế toán tiền lương doanh nghiệp xây dựng 1. Tài khoản sử dụng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sử dụng các tài khoản: – TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN Tài khoản

Hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản. 1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán >> Khóa học kế toán xây dựng chuyên sâu Xây dựng cơ bản là ngành sản

Hướng dẫn tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ, ngày lễ, ban đêm

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ, ban đêm… theo Luật lao động mới nhất năm 2015, theo luật lao động số 10/2012/QH13, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH. 1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ Theo điều 97 Luật

DMCA.com Protection Status