Tài liệu kế toán

Hướng dẫn định khoản các tài khoản từ 3336 đến 3339

Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội sẽ gửi đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán định khoản các tài khoản kế toán: thuế tài nguyên (tk 3336); thuế nhà đất, tiền thuế đất (tk 3337); Các loại thuế khác, phí và lệ phí, các khoản phải nộp khác (3338, 3339); Kế toán các khoản trợ

Hạch toán thuế tndn 3334 và thuế tncn 3335

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 và thuế thu nhập cá nhân 3335 Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản 3335 - Thuế

Hạch toán kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)

Đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)  >> Xem thêm: Hạch toán thuế GTGT đầu ra 33311 Hướng dẫn hạch toán TK 33312 1. Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp,

Hạch toán định khoản thuế GTGT đầu ra TK 33311

Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán định khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra 33311. 1. Tài khoản 3331 Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã

Hướng dẫn hạch toán định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt (3332)

Tài khoản 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán, định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt 3332. Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt 3332 1.

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Khi Doanh nghiệp tuyển dụng lao động, nếu người lao động chưa có MST cá nhân thi các bạn làm kế toán phải thực hiện đăng ký MST cho người lao động, bởi vì đây là thủ tục bắt buộc đối với lao động thường xuyên của Doanh nghiệp. Trong bài viết này Kế toán

Bảng tài khoản kế toán theo luật mới nhất thông tư 200

Công ty Kế toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán - nguyên lý kế toán theo thông tư 200 mới nhất của BTC, có hiệu lực từ 1/1/2015.  Xem đầy đủ nội dung thông tư 200 SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN Cấp 1

Thời hạn nộp thuế quý 1, 2, 3, 4 năm 2015

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 mới nhất theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính. Thời hạn nộp tờ khai các loại thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN.. I. Thời hạn nộp

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài 2016 – Kế toán Hà Nội

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn tới các bạn cách kê khai thuế môn bài 2016 1. Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 nội dung chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán số 17 ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. >>

DMCA.com Protection Status