Tài liệu kế toán

Phương pháp hạch toán kế toán chi phí đi vay

Phương pháp hạch toán kế toán chi phí đi vay. Chi phí đi vay không đủ điều kiện để vốn hóa. Gồm 2 khoản đóa là: Chi phí vay phải trả – Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay. Bài viết dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội

Bài giảng kế toán chi phí

Bài giảng đầy đủ, chi tiết môn Kế toán chi phí Chi phí là một nhân tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong kỳ. Như vây, Kế toán chi phí có vai trò cung cấp thông tin

Học thuộc bảng tài khoản kế toán dễ dàng nhất

Bảng tài khoản kế toán có rất nhiều tài khoản từ 1-9. Vậy làm sao có thể nhớ hết được. Đây là nỗi lo ngại cho những người học kế toán trong giai đoạn đầu tiếp xúc với nguyên lý kế toán. Công ty Kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ cho bạn cách có

Các hình thức kế toán cơ bản

Có 5 hình thức kế toán cơ bản: Hình thức kế toán nhật ký chung; Nhật ký – sổ cái; Chứng từ ghi sổ; Nhật ký – chứng từ và Kế toán trên máy vi tính. Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hình thức kế

Các hàm thường dùng trong Excel

Kế toán trên Excel rất đa dạng, với rất nhiều các hàm, bảng biểu. Dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel Các hàm thường dùng trong Excel kế toán: 1. Hàm Vlookup Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Video hướng dẫn tự học kế toán trên Excel

Làm kế toán trên Excel là công việc thường xuyên, cần thiết của người kế toán. Bạn chưa có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các số liệu, bảng biểu trên Excel và muốn tự học thêm những kiến thức này. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn video hướng

DMCA.com Protection Status