Chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.

giam-tru-gia-canh

I. Tăng mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 lên 11 triệu đồng/tháng

Nghị quyết Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vừa qua đã nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Mọi đối tượng nộp thuế đều được giảm số thuế phải nộp, trong đó, nhóm người nộp thuế ở bậc thấp sẽ có mức độ giảm thuế cao hơn so với nhóm người nộp thuế ở bậc cao.

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên:

– 11 triệu đồng/tháng đối với người không có người phụ thuộc;

– 15,4 triệu đồng/tháng: có 1 người phụ thuộc;

– 19,8 triệu đồng/tháng: có 2 người phụ thuộc;

Với quyết định điều chỉnh này, sẽ có khoảng 1 triệu người đang phải nộp thuế TNCN ở mức đầu tiên (bậc 1) sẽ chuyển sang diện không phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân nữa.

Với những người có thu nhập cao hơn, phải nộp thuế trong khoảng bậc 2 trở đi cũng sẽ rất có lợi khi số thuế TNCN phải nộp cũng sẽ giảm đáng kể do được nâng mức giảm trừ gia cảnh lên.

Những người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng nếu có 2 người phụ thuộc thì số thuế TNCN phải nộp hàng tháng chỉ chiếm khoảng 0,05% thu nhập (khoảng 10 nghìn đồng/tháng). Những người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng có người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế.