Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 mới nhất theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính.

Thời hạn nộp tờ khai các loại thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN..

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2015:

1. Nộp thuế môn bài 2015 cho doanh nghiệp mới thành lập:

 Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

thoi han nop cac loai bao cao thue nam 2015

2. Thời hạn nộp thuế môn bài đối với DN đã và đang hoạt động:

– Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2015 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

– Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2015 là 30/1/2015.

– Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo

– Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Chi tiết mời các bạn xem thêmHướng dẫn cách kê khai thuế môn bài 2015

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2014:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 là ngày 20/2/2015.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2015 là ngày 30/4/2015.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi),kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2015

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

Chi tiết bạn có thể xem thêm tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

– Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Từ quý IV/2014 trở đi các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa mà chi tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền

III. THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2015 CHI TIẾT:

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DNnộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý Dành cho DNnộp Thuế GTGT theoTháng
1 20/1/2015 Tờ khai Thuế GTGT T12/2014


Tờ khai Thuế TNCN T12/2014 (nếu có)

30/1/2015 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014


Nộp thuế môn bài năm 2015

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014


Nộp thuế môn bài năm 2015

2 20/2/2015 Tờ khai Thuế GTGT T1/2015


Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)

3 20/3/2015 Tờ khai Thuế GTGT T2/2015


Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)

30/3/2015 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


Báo Cáo Tài Chính năm 2014

Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


Báo Cáo Tài Chính năm 2014

 

4 20/4/2015 Tờ khai Thuế GTGT T3/2015


Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)

30/4/2015  Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

5 20/5/2015 Tờ khai Thuế GTGT T4/2015


Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)

6 20/6/2015 Tờ khai Thuế GTGT T5/2015


Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)

7 20/7/2015 Tờ khai Thuế GTGT T6/2015


Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

30/7/2015 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

8 20/8/2105 Tờ khai Thuế GTGT T7/2015 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)

9 20/9/2015 Tờ khai Thuế GTGT T8/2015 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)

10 20/10/2015 Tờ khai Thuế GTGT T9/2015Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)
30/10/2015  Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2015


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2015 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015

11 20/11/2015 Tờ khai Thuế GTGT T10/2015


Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)

12 20/12/2015 Tờ khai Thuế GTGT T11/2015


Tờ khai Thuế TNCN T11/2015  (nếu có)

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán trên hóa đơn, chứng từ thực tế. Chúc các bạn làm kế toán thật tốt!