Các doanh nghiệp cần chú ý thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế đúng thời hạn với cơ quan thuế để tránh việc bị phạt do nộp thuế không đúng thời hạn. Công ty kế toán Hà Nội xin giới thiệu thời hạn nộp thuế và các loại thuế phải nộp các quý năm 2014.

Đối tượng sử dụng: doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm trước liền kề từ 20 tỷ trở xuống.

Thời hạn nộp thuế theo quý 2014

Tháng 1 năm 2014

Ngày 30

Báo cáo thuế Quý IV/2013Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCNTờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNCN tạm tính

Nộp thuế

Thuế môn bài năm 2014

Các loại thuế phát sinh/tạm tính trong quý IV/2013

 

Tháng 2 năm 2014

Ngày 28

Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp

Tháng 3 năm 2014

Ngày 31

Báo cáo tài chính năm 2013Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013· Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

· Thuế TNDN năm 2013

· Thuế TNCN năm 2013

Tháng 4 năm 2014

Ngày 30

Báo cáo thuế Quý I/2014Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCNTờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNCN tạm tính

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Nộp thuế

Các loại thuế phát sinh/tạm tính trong quý I/2014

Tháng 7 năm 2014

Ngày 30

Báo cáo thuế Quý II/2014Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCNTờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNCN tạm tính

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Nộp thuế

Các loại thuế phát sinh/tạm tính trong quý II/2014

Tháng 10 năm 2014

Ngày 30

Báo cáo thuế Quý III/2014Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCNTờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNCN tạm tính

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Nộp thuế

Các loại thuế phát sinh/tạm tính trong quý III/2014

Tháng 12 năm 2014

Ngày 31

Tờ khai thuế môn bàiThuế môn bàiGhi chú: chỉ áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau có thay đổi về thuế môn bài của năm tiếp theo, ví dụ:

Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

Thay đổi về vốn

Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Tháng 1 năm 2015

Ngày 30

Báo cáo thuế Quý IV/2014Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCNTờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNCN tạm tính

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Nộp thuế

Các loại thuế phát sinh/tạm tính trong quý IV/2014

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Trung tâm kế toán Hà Nội – Đào tạo kế toán thực hành chứng từ thực tế.