Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội gửi tới các bạn thông báo của Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1 cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thống báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như sau: 

Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử

Nguyên nhân: Trước đây do phải xác thực đồng thời 2 cách ký (ký theo URI <> “” – ký tờ khai thuế, và URI=”” kèm theo Xpath ký Giấy nộp tiền). Phiên bản iTaxviewer 1.0 bị lỗi phần lấy phần văn bản XML) được ký dẫn đến việc xác thực chữ ký không chính xác mặc dù chữ ký của NNT hoàn toàn hợp lệ. Ngoài ra việc add thiếu Certificate của một số nhà CA cũng dẫn đến việc xác thực sai)

Hỗ trợ Interner explorer 11: Đã view được tờ khai trên Window 8.0 và Window 7.0 (Đã nâng cấp lên phiên bản Internet explorer 11)

Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai sau:

 • Tờ khai bổ sung 05/KK-TNCN.
 • Tờ khai bổ dung 06/KK-TNCN
 • Tờ khai bổ sung 02/KK-BH
 • Tờ khai bổ sung 02/KK-XS
 • Báo cáo tài chính QĐ-48

Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai bao gồm:

 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 01/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 03/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 04/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế TNDN, mẫu số 03/TNDN (tờ khai bổ sung)
 • Tờ khai thuế TNDN, mẫu số 04/TNDN theo lần phát sinh
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, mẫu số 01/NTNN theo lần phát sinh
 • Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài, mẫu số 03/NTNN theo lần phát sinh
 • Tờ khai thuế Tài nguyên, mẫu số 01/TAIN theo tháng
 • Tờ khai Báo cáo hóa đơn, mẫu số BC26/AC theo quý

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.

Trung tâm kế toán Hà Nội – Đào tào kế toán uy tín, chất lượng hàng đầu cả nước. Sau hơn 10 năm hoạt động, trung tâm đã nhận được những giải thưởng do người tiêu dùng cũng như các tổ chức chuyên môn trao giải:

 • Top 30 sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng năm 2013
 • Top 10 Bảng vàng doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa 2014
 • Top 10 thương hiệu tin dùng thủ đô 2014.

Chúc các bạn làm kế toán tốt!