Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp, các bạn kế toán về thủ tục đăng ký bán hàng khuyến mãi mới nhất. Bộ hồ sơ khi đăng ký  chương trình khuyến mãi bao gồm những giấy tờ gì và sau bao lâu, doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình của mình… Hướng dẫn theo thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính. 

50sale bbemusic Hướng dẫn thủ tục đăng ký bán hàng khuyến mãi

1. Trình tự thực hiện đăng ký bán hàng khuyến mãi:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
– Bước 2:
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “ một cửa ” – Sở Công Thương.

+ Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn ).

– Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại hoặc không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

2. Hồ sơ đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

Hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

– Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-2 hoặc văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung theo mẫu KM-8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);

– Văn bản Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Hình ảnh sản phẩm khuyến mại và sản phẩm dùng để khuyến mại.

– Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

– Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

– Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

– Các giấy tờ khác.

3. Nơi nộp hồ sơ đăng ký:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

4. Kết thúc chương trình khuyến mại

Doanh nghiệp gửi văn bản Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại hoặc Văn bản không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-2) hoặc Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu KM-8); (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính)

– Thể lệ chương trình khuyến mại ( Mẫu KM-3) ( Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính)

5. Thời gian thực hiện:

Thời gian : Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận.

6. Lệ phí : Không

Trên đây là bài viết hướng dẫn thủ tục đăng ký bán hàng khuyến mại. Nếu bạn muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán hãy tham khảo: Khóa học nghiệp vụ kế toán thực hành của Kế toán Hà Nội nhé!