Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn thủ tục đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 2015 mới nhất cho doanh nghiệp mới thành lập. Mời các bạn theo dõi:

41-dang-ky-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-nam-2015

Năm 2015 hiện nay đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ hay tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp trên doanh thu năm 2015 là quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Thông tư số 119/2014/TT-TCT quy định doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ/ năm được phép đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ là cơ quan quản lý thuế trực tiếp

– Doanh nghiệp trong nước nộp tại chi cục thuế quận/ huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nộp tại Cục thuế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ

– 03 bản thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 06/GTGT).

– Các tài liệu khác để chứng minh doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng sau

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

+ Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Thời điểm nộp hồ sơ

– Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty.

– Doanh nghiệp đang hoạt động tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014.

4. Thời gian chờ trờ lời của cơ quan quản lý thuế trực tiếp: 05 ngày làm việc.

Như vậy các doanh nghiệp đăng hoạt động có doanh thu năm 2014 dưới 1 tỷ, doanh nghiệp mới thành lập không nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp theo hình thức khấu trừ thì phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp là hình thức trực tiếp trên doanh thu. Các bạn cần lưu ý điều này để nộp tờ khai thuế GTGT theo đúng mẫu.

Chúc quý doanh nghiệp ngày càng phát triển thịnh vượng!