Trong phần này trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn thực hành kế toán trên phân hệ hợp đồng phần mềm Misa. Hướng dẫn cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng mua, hợp đồng bán.

misa-phan-he-hop-dong

– Phân hệ Hợp đồng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình thực hiện hợp đồng: tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, số lượng hàng đã giao cho từng hợp đồng. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống báo cáo có thể nắm rõ tình hình thực hiện các hợp đồng và doanh thu, chi phí của từng hợp đồng.

– Khai báo thông tin ban đầu: khách hàng, nhà cung cấp

– Khai báo các thông tin về hợp đồng mua, hợp đồng bán

– Xem và in các sổ sách, báo cáo liên quan đến hợp đồng bán

Xem thêm: khóa học kế toán misa

Hướng dẫn thực hành phân hệ hợp đồng trên Misa

Hướng dẫn cụ thể như sau:

Đầu vào
Hợp đồng mua
Hợp đồng bán

Các tính năng chính trên phân hệ hợp đồng:

Cho phép quản lý các thông tin chung về hợp đồng
– Quản lý các thông tin về hợp đồng mua, hợp đồng bán: giá trị hợp đồng, Ngày ký, đối tác ký kết…
– Theo dõi được tình trạng của từng hợp đồng để biết được hợp đồng đó đang thực hiện, chưa thực hiện, tạm ngừng thực hiện, thanh lý…
– Trên mỗi hợp đồng bán, có thể quản lý các mặt hàng về số lượng, đơn giá bán mà hợp đồng đã được ký kết với bên mua.
– Để phục vụ việc phân loại và quản lý hợp đồng: chương trình cho phép nhóm hợp đồng theo nhiều tiêu chí khác nhau như Khách hàng, Đơn vị thực hiện, Tình trạng thực hiện, Ngày ký…
– Hợp đồng cho phép đính kèm các văn bản liên quan và theo dõi được giá trị hợp đồng theo đa ngoại tệ.
Cho phép theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng
– Theo dõi tình hình giao hàng: trên các chứng từ mua hàng, bán hàng, hàng mua trả lại, hàng bán trả lại… cho phép chọn hợp đồng liên quan đến chứng từ đó
– Quản lý chi phí thực tế phát sinh cho từng hợp đồng.
Cho phép theo dõi các hợp đồng, dự án theo doanh số, công nợ
– Trên danh sách hợp đồng bán, chương trình cho phép NSD xem hợp đồng theo các mẫu chương trình mặc định sẵn (Doanh số hợp đồng, Công nợ phải trả theo hợp đồng, Công nợ phải thu theo hợp đồng, Tình hình đòi nợ, Mẫu ngầm định)
– Khách hàng có thể xem được các giao dịch mới nhất liên quan đến đòi nợ do NSD tự nhập.
Cho phép quản lý các hợp đồng theo dự án
– Với từng dự án có thể thấy được có bao nhiêu hợp đồng phát sinh cho dự án đó, tổng giá trị dự án được lấy lên từ giá trị hợp đồng của các hợp đồng thuộc dự án.
Cho phép theo dõi các khoản dự kiến chi cho hợp đồng bán, dự án
– Trên mỗi hợp đồng bán, dự án: cho phép nhập các khoản chi dự kiến phát sinh để thực hiện hợp đồng, dự án
– Các tiện ích giúp khách hàng thuận tiện trong sử dụng, nhập liệu nhanh…
– Từ giao diện hợp đồng cho phép chọn được chứng từ thu, chứng từ chi phát sinh liên quan đến hợp đồng đó.
Cho phép nhân bản một hợp đồng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với hợp đồng được nhân bản trên danh sách hợp đồng.
– Khi phát sinh bán hàng theo hợp đồng, chương trình cho phép hợp đồng tự sinh hóa đơn bán hàng để có thể quản lý được số lượng hàng hóa đã được thực hiện theo hợp đồng.
– Trên danh sách hợp đồng cho phép xem được mỗi hợp đồng có những hóa đơn bán hàng nào
– Với hợp đồng trước kia được quản lý trên excel, thì chương trình cho phép nhập khẩu các hợp đồng đó từ excel vào chương trình để quản lý thuận tiện hơn.
– Hợp đồng bán có thể được sinh ra trực tiếp từ đơn đặt hàng: các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá trên đơn đặt hàng đều được lấy lên hợp đồng.
Xem thêm: Cách khai báo nhà đầu tư cổ đông trên phần mềm Misa