Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trên phân hệ thuế phần mềm kế toán Misa 

– Hướng dẫn cách lập các bảng kê mua vào, bán ra; thực hiện việc khấu trừ thuếvà xem tờ khai thuế GTGT từ đó xác định được số thuế GTGT phải nộp và số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang đăng ký sau.

– Xem và in các sổ sách, báo cáo liên quan đến phân hệ thuế

lap-bang-ke-mua-vao-ban-ra

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng và sự khó khăn của doanh nghiệp trong hạch toán thuế, Phân hệ Thuế trong MISA SME.NET 2012 tự động lấy lên các bảng kê thuế đấu vào, đầu ra, tờ khai thuế với từng loại thuế khác nhau như thuế GTGT, TTĐB. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ ký điện tử hoặc có thể xuất khẩu dữ liệu vào iHTKK một cách dễ dàng và đơn giản. Với các báo cáo thuế GTGT, chương trình còn có mã vạch nhằm giúp NSD có thể in từ phần mềm hoặc nộp trực tiếp qua iHTKK.

Xem thêm: khóa học kế toán misa

Video hướng dẫn thực hành thuế GTGT trên phân hệ thuế phần mềm Misa

Hướng dẫn cụ thể thực hành trên phân hệ thuế

Đầu vào:

Chứng từ mua hàng
Chứng từ hàng mua trả lại
Hóa đơn bán hàng
Chứng từ hàng bán trả lại

Các tính năng chính

Cho phép lập các bảng kê mua vào, bán ra

– Tự động lấy số liệu thuế GTGT, TTĐB từ các chứng từ mua vào, bán ra ở các phân hệ có liên quan theo từng kỳ tính thuế.
– Lập các bảng kê mua vào, bán ra của thuế GTGT, thuế TTĐB theo từng kỳ tính thuế một cách linh hoạt, NSD có thể lựa chọn chứng từ để lên bảng kê.

Cho xem lại các chứng từ ngay trên bảng kê mua vào, bán ra ngay trên màn hình nhập
– Tự động nhóm theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ
– Tùy chọn lấy hóa đơn thông thường lên bảng kê hoặc không lấy lên bảng kê

Cho phép thực hiện khấu trừ thuế

– Khấu trừ giữa thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ
– Tự động sinh chứng từ khấu trừ thuế tương ứng

Cho phép lập các tờ khai thuế

– Lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB tương ứng với từng kỳ theo TT 28
– Tự động lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra.
– Bổ sung thông tin lên các tờ khai

Cho phép nộp các loại thuế

– Người sử dụng thực hiện nộp các loại thuế khác nhau: thuế thông thường, thuế GTGT hàng nhập khẩu
– Nộp thuế theo các phương thức thanh toán khác nhau: Tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi,…
– Tự động sinh các chứng từ chi tiền mỗi khi NSD nộp thuế
– Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế, hoàn thuế
– Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT mua vào, bán ra và kê lên tờ khai thuế
– Ghi nhận số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ, lập chứng từ hoàn thuế GTGT

– Hỗ trợ in các báo cáo có mã vạch, nộp trực tiếp theo iHTKK, hỗ trợ xuất khẩu ra HTKK thuế, tích hợp chữ ký số

– Tích hợp chữ ký số để khách hàng có thể chứng thực dữ liệu đó là của mình
– Lập các báo cáo thuế GTGT có mã vạch nhằm giúp khách hàng có thể in từ phần mềm và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp thông qua iHTKK
– Xuất khẩu một số báo cáo ra HTKK thuế

Xem thêm: Cách khai báo khách hàng nhà cung cấp phần mềm Misa