Từ ngày 01/7/2018, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018 như sau:

bao hiem y te e1528340944517 Tiền đóng BHYT hộ gia đình tăng từ 1/7/2018

1. Mức đóng BHYT hộ gia đình trước ngày 1/7/2018

Người thứ 1: 702.000 đồng/năm

Người thứ 2: 491.400 đồng/năm

Người thứ 3: 421.200 đồng/năm

Người thứ 4: 351.000 đồng/năm

Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm

2. Mức đóng BHYT từ ngày 01/07/2018 trở đi:

Người thứ 1: 750.600 đồng/năm

Người thứ 2: 525.420 đồng/năm

Người thứ 3: 450.360 đồng/năm

Người thứ 4: 375.300 đồng/năm

Người thứ 5 trở đi: 300.240 đồng/năm

Lưu ý: Mức đóng BHYT theo hộ gia đình thay đổi do có sự thay đổi về mức lương cơ sở vào năm 2018.

>> Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

g) Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều này.

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế tốt nhất toàn quốc!