Đầu xuân năm mới hầu như doanh nghiệp nào cũng mừng tuổi (lì xì) nhân viên. Thắc mắc chung của rất nhiều người là khoản tiền lì xì này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có tính thuế TNCN không?

Bài viết dưới đây trung tâm kế toán Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc trên cho các bạn.

Tiền lì xì có được trừ khi tính thuế TNDN không? (Ảnh minh họa)

Tiền lì xì có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Tiền công ty lì xì cho nhân viên đi làm sau Tết nguyên đán là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tại Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN, trong đó có khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;

– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động…

Cũng đề cập đến vấn đề tiền lì xì nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cũng từng có Công văn 2489/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như tiền lì xì mừng năm mới, nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng khoản chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vậy, khoản tiền lì xì cho nhân viên vào đầu năm mới được coi là một trong những khoản chi có tính chất phúc lợi, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, đây được coi là một khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tuy nhiên, để được trừ khi tính thuế TNDN, tổng khoản tiền lì xì nhân viên phải không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Trong đó:

01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp = Quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng

Quỹ lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyế toán (không gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Tiền lì xì có tính thuế TNCN không?

Theo quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tiền lì xì của công ty được coi là khoản tiền thưởng và khoản tiền này không thuộc các khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, tiền lì xì của công ty là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, các khoản thưởng bằng tiền/không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau:

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

  • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.
  • Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.
  • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.
  • Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.
  • Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
  • Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

– Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, tiền lì xì của công ty được coi là tiền thưởng không thuộc các khoản tiền thưởng được miễn thuế TNCN nên phải chịu thuế thu nhập cá nhân.