gia-thanh-san-xuat

1. Điều kiện áp dụng: tính giá thành theo định mức

+ DN có quy trình sản xuất ổn định
+ DN đã xây dựng và quản lý được định mức.
+ Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.
– Nội dung của phương pháp:
+ Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và dự toán chi phí sản xuất chung để xác định giá thành định mức.
+ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất trong phạm vi định mức cho phép và số thoát ly so với ddihj mức.

2. Công thức xác định:

Giá thành thực tế = Giá thành định mức +
Chênh lệch
do thay đổi định mức
+
Chênh lệch
do thoát ly định mức

– Nguyên nhân thay đổi định mức:
+  Do trang thiết bị sản xuất hiện đại
+  Trình độ tay nghề của công nhân tăng lên
+ Trình độ tổ chức quản lý sản xuất tăng lên.

Chúc các bạn thành công!