Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn các phương pháp tính tính giá nhập kho hàng hóa, hàng nhập khẩu, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

khoa-hoc-ke-toan-thuong-mai-tong-hop-thuc-te

Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể (giá gốc):

Giá nhập kho = Trị giá mua hàng hoá + chi phí mua hàng

Chú ý: Giá nhập kho được tính theo giá thực tế (giá gốc)

+ Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Thì giá gốc không bao gồm thuế GTGT.

+ Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Hóa đơn bán hàng thông thường): Thì giá gốc bao gồm cả thuế GTGT.

Dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ đưa ra các trường hợp cụ thể để tính giá trị nhập kho

1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa mua trong nước:

Giá nhâp = Giá trị trên hoá đơn GTGT chi phí vận chuyển, bỗc dỡ  – các khoản giảm giá hàng bán.

 2. Cách tính giá nhập kho hàng hóa nhập khẩu:

Giá nhập = Giá hàng mua (trên tờ khai hải quan) + Thuế Nhập khẩu + Thuế TTĐB + Chi phí mua hàng Các khoản giảm giá hàng mua

– Chi phí mua hàng gồm: (vận tải, bốc dỡ, lưu kho, chi phí mở thủ tục hải quan…)

– Dựa vào tờ khai hải quan để xác định giá trị (dựa vào tỷ giá hạch toán ghi trên tờ khai) và các thuế phải chịu.

3. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:

Những hàng do DN nhập tự sản xuất:

– Thì giá nhập là giá thực tế sản xuất (giá thành công xưởng).

Đối với hàng hoá là thuê ngoài gia công chế biến thì giá nhập bao gồm:

Giá nhập = Chi phí gia công,chế biến + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ

Ví Dụ:

– Ngày 13/02/2016 Công ty kế toán Hà Nội nhập khẩu 1 lô hàng máy điều hòa:

LGJC18D =  267 USD/bộ x 20 bộ = 5.340 USD,

LGJC12E = 359 USD/bộ x 30 bộ = 10.770 USD.

Thuế nhập khẩu áp dụng cho điều hòa là 30% . Ngày hàng về cảng được ghi nhận trên tờ khai hải quan là 13/02/2016, tỷ giá hạch toán là 22.100 vnđ/USD.

– Chi phí lưu kho tại Hải Phòng chưa thuế GTGT 10% là 1.700.000.

– Chi phí vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội là 2.200.000 đã bao gồm GTGT 10%.

– Ngày 1/2/2016 Công ty kế toán Hà Nội chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp, tỷ giá hạch toán là 21.800 vnđ/usd.

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng nhập khẩu:

– Giá trị hàng nhập khẩu dựa trên tờ khai hải quan (chưa thuế) = (5.340 + 10.770) x 22.100 = 356.031.000

– Thuế nhập khẩu = 356.031.000 x 30% = 106.809.300

– Chi phí lưu kho tại Hải Phòng (chưa thuế) =  1.700.000

– Chi phí vận chuyển (chưa thuế) = 2.000.000

Như vậy:

Giá trị của hàng nhập khẩu = 356.031.000 + 106.809.300 + 1.700.000 + 2.000.000 = 466.540.300

Hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu:

– Ngày 1/2/2016 chuyển khoản trả tiền cho nhà xuất khẩu lúc này tỷ giá hạch toán là: 21.800 vnđ/usd = (5.340 + 10.770) x 21.800 = 16.110 x 21.800 = 351.198.000 vnđ:

Nợ TK 331 : 351.198.000

Có TK 112 : 351.198.000

– Ngày 13/2/2016 nhận hàng nhưng lúc này tỷ giá là: 22.100 vnđ/usd

Hạch toán về giá trị của hàng nhập khẩu:

Nợ TK 156 : 16.110 x 22.100 = 356.031.000

Có TK 3331 : 356.031.000

Nợ TK 156 : 16.110 x (22.100 – 21.800) = 4.833.000

Có TK 515 : 4.833.000

Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu 30% phải nộp:

Nợ TK 156 : 356.031.000 x 30% = 106.809.300

Có TK 3333: 106.809.300

Xác định Thuế GTGT 10% của lô hàng:

GTGT = (356.031.000 + 106.809.300) x 10% = 462.840.300 x 10% = 46.284.030

Chú ý: Thuế GTGT 10% tính ở trên không ghi vào giá trị của hàng hóa. Khi nộp tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

Nợ TK 33312: 46.284.030

Có TK 111, 112 : 46.284.030

– Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu (khi đi nộp)

Nợ TK 1331 : 46.284.030

Có TK 33312 : 46.284.030

Hạch toán các chi phí liên quan để lô hàng về kho:

– Chi phí lưu kho tại Hải Phòng:

Nợ TK 156 : 1.700.000

Nợ TK 1331 : 170.000

Có TK 331 : 1.870.000

– Chi phí vận chuyển:

Nợ TK 156 : 2.000.000

Nợ TK 1331: 200.000

Có TK 331 : 2.200.000

Chúc các bạn thành công! Tính giá trị nhập kho hàng hóa

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu và tự mình có thể lên được báo cáo tài chính, có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán tổng hợp của Kế toán Hà Nội