Bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu đến bạn đọc 02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng.

Nếu thu nhập từ tiền lương vượt mức giảm trừ gia cảnh thì bạn phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là 02 cách tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng.

02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng

Tính thuế thu nhập cá nhân 2023 trên máy tính/điện thoại

Để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên máy tính, bạn truy cập vào địa chỉ: thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html

Tại đây sẽ hiển thị lên công cụ tính thuế TNCN của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Đây là tiện ích nhằm giúp người dùng có thể nhanh chóng tính được số thuế TNCN phải tạm nộp hàng tháng.

Lưu ý:

Thu nhập tháng (thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng) là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế thu nhập cá nhân, đã tính các khoản giảm trừ sau:

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Lương đóng bảo hiểm không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng từ tiền lương của bạn là 20.000.000 đồng, tiền lương tính đóng BHXH cũng bằng khoản này và bạn không có người phụ thuộc thì thuế TNCN tạm nộp của bạn là 440.000 đồng.

Tính thuế thu nhập cá nhân 2023 trên app của cơ quan thuế

Đó là ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục thuế trên di động, cho phép người nộp thuế có thể tra cứu tiền thuế TNCN tạm nộp.

Để tạm tính số thuế phải nộp, bạn tải ứng dụng eTax Mobile.

Sau đó, mở ứng dụng lên và bấm vào phần Tiện ích

Tiếp tục nhấn vào phần “Công cụ tính thuế

Tại đây, bạn chọn tính thuế TNCN theo tháng/quý/quyết toán năm.

Nếu chọn tính thuế TNCN theo tháng, bạn chọn cá nhân cư trú hoặc không cư trú; Nhập tổng thu nhập chịu thuế; Nhập số người phụ thuộc; Nhập Từ thiện khuyến học/Khoản bảo hiểm được trừ/Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có); Bấm Tính thuế thu nhập cá nhân.

Lúc này, hệ thống sẽ trả kết quả về mức thuế TNCN phải nộp theo tháng.

Để tra cứu được chính xác thông tin về nghĩa vụ thuế phải nộp; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thì bạn phải đăng ký tài khoản và đăng nhập.

Và lưu ý, để đăng ký tài khoản, bạn phải mang CMND/CCCD đến cơ quan thuế để yêu cầu kích hoạt tài khoản.

Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023 từ tiền lương, tiền công

Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

 Trên 960 Trên 80

35

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023

Hiện hành, giảm trừ gia cảnh gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo: Thư viện pháp luật