Trung tâm kế toán Hà Nội thông báo chương trình tuần lễ Vàng giảm học phí tại các cơ sở Hà Nội tháng 4/2014

images1 Tuần lễ vàng giảm học phí tại Hà Nội từ 5/4 14/4/2014

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

 (V/v : Triển khai tuần lễ vàng ưu đãi học phí đầu tháng 4/2014 – Đợt 1)

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty CP nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội.

Quyết định

Điều 1: Kế toán Hà Nội triển khai chương trình tuần lễ Vàng ưu đãi học phí đầu tháng 04.2014 (Đợt 1) tại các Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội cụ thể như sau:

1. Đối tượng là Sinh viên:

 • Giảm 40% học phí/1 người. (Không phân biệt chính quy hay liên thông).
 • Đăng ký nhóm 02 người trở lên tặng thêm 200.000 đồng
 • Đăng ký nhóm 05 người trở lên tặng thêm 750.000 đồng
 • Miễn phí 01 người khi đăng ký nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 40% học phí/1 người.
 • Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 40% học phí.
 • Miễn phí thực tập, hướng dẫn chọn đề tài và xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Các đối tượng khác :

 • Hỗ trợ giảm 30% học phí/1 người.
 • Đăng ký nhóm 02 người trở lên tặng thêm 200.000 đồng
 • Đăng ký nhóm 05 người trở lên tặng thêm 750.000 đồng
 • Miễn phí 1 người khi đăng ký nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 30% học phí/1 người.
 • Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 40% học phí.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/03/2014 đến 31/03/2014.

Xem Học phí các khóa học: https://daotaoketoanhn.edu.vn/bang-hoc-phi-cac-khoa-hoc-ke-toan

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng đào tạo, Ban Tổ chức và Đối ngoại, các Phòng kinh doanh, Phòng Tuyển sinh, Quản lý Chi nhánh Thanh Xuân, Quản lý Chi nhánh Long Biên, Quản lý, Chi nhánh Cầu Giấy, Quản lý Chi nhánh Hà Đông, Chi nhánh Đông Anh, Chi nhánh các Tỉnh, Hội đồng Giảng viên và các thành viên trong Công ty có trách nhiệm thực thi quyết định này.

Giám đốc

Lê Thành Tuân