Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn video hướng dẫn cách sử dụng một số hàm Excel thường dùng trong công việc của người kế toán.

Cách sử dụng các hàm xử lý chuỗi: hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm VALUE, hàm LEN.Cách sử dụng các hàm xử lý chuỗi: hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm VALUE, hàm LEN. Cách sử dụng hàm dò tìm (tìm kiếm): hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP…

Mời các bạn theo dõi nội dung video

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán thực hành thực tế tại kế toán Hà Nội: