Thuế TNCN là một sắc thuế trực thu tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập. Chính vì vậy đây là sắc thuế liên quan đến tất cả các doanh nghiệp khi sử dụng lao động cũng như chi trả thù lao cho người lao động. Trong video này, Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về thuế TNCN đối với người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng như các thủ tục kê khai thuế này đối với cơ quan thuế.

Mời các bạn xem chi tiết nội dung video:

Video hướng dẫn kê khai thuế TNCN 2016 phần 1

Trong video này, Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu thông tin MST TNCN của người lao động và cách tải phần mềm đăng ký MST TNCN 2.6 về máy tính.

Video hướng dẫn kê khai thuế TNCN 2016 phần 2

Trong Video này Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách lập tờ khai đăng ký MST và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Video hướng dẫn kê khai thuế TNCN 2016 phần 3

Hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cách tính thuế TNCN đối với người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp

Video hướng dẫn kê khai thuế TNCN 2016 phần IV

Trong phần IV cách lập bảng lương và tính thuế TNCN bằng Excel

Video hướng dẫn kê khai thuế TNCN 2016 phần V

Trong phần này sẽ giúp bạn thực hành kê khai tờ khai thuế TNCN hàng tháng, hàng quý theo quy định đối với người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Kế toán Hà Nội chuyên