Việc lập nên 1 bộ báo cáo tài chính là mong muốn lớn nhất của tất cả các bạn làm nghề kế toán. Trong những video dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ giúp các bạn tìm hiểu tổng quan về một bộ báo cáo tài chính, cách thức kiểm tra số liệu trước khi lên báo cáo tài chính và cách lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

1. Video hướng dẫn lập và kiểm tra báo cáo tài chính phần 1

Trong video đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về báo cáo tài chính theo Quyết định 48 áp dụng cho những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

– Đọc, hiểu Báo cáo tài chính

– Phân tích Báo cáo tài chính

Tổng quan về báo cáo tài chính

2. Video hướng dẫn lập và kiểm tra báo cáo tài chính phần 2

Video 2  tiếp tục hướng dẫn kiểm tra số liệu và lập BCTC của doanh nghiệp.

Tại video 1 các bạn đã được hướng dẫn tổng quan về BCTC và quy trình kiểm tra số liệu trước khi lên BCTC của doanh nghiệp. Video đang dừng lại ở bước thứ 2: Kiểm tra bảng cân đối trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản.

3. Video hướng dẫn lập và kiểm tra báo cáo tài chính phần 3

Tiếp tục kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính nhóm tài khoản dài hạn của doanh nghiệp.

Còn tiếp…