Kế Toán Hà Nội giới thiệu video hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ trong doanh nghiệp. Đây là chương trình hỗ trợ học viên sau khóa học. Chúc các bạn thành công!

>> Xem chi tiết: Chế độ thai sản 2015 mới nhất

1. Hồ sơ thanh toán chế độ thai sản

Việc giải quyết chế độ thai sản là do cơ quản bảo hiểm giải quyết và chi trả vào tài khoản của doanh nghiệp. Cho nên bộ hồ sơ bao gồm:

1. Giấy chứng sinh, giấy khai sinh của con, (nếu con chết có giấy chứng tử hoặc bệnh án bản sao của mẹ)
2. Sổ bảo hiểm của mẹ
3. Giấy ra viện sau khi sinh của mẹ
4. Danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ nghỉ sinh theo mẫu C67-HD

Chú ý: Điều kiện được hưởng lao động phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên và liên tục trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

2. Hướng dẫn điền mẫu C67-HD (Xem tại Video)

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

– Điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu thì nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm

– Sau khi hồ sơ được chấp nhận trong vòng 15 ngày làm việc, doanh nghiệp được cơ quan BHXH thanh toán vào tài khoản của công ty.

4. Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ khi BHXH thanh toán tiền thai sản:

– Khi BHXH thanh toán thai sản vào tài khoản Công ty:

Nợ 112

Có 3383

– Công ty thực hiện chi trả chế độ thai sản cho nhân viên:

Nợ 3383

Có 111, 112

Kế toán Hà Nội, chuyên:

Đào tạo kế toán thực tế cấp tốc mọi trình độ

Khóa kế toán dành cho người chưa biết

Khóa kế toán dành cho người đã biết

Khóa kế toán trên phần mềm Fast & Misa