Mã số thuế cá nhân là mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động nhằm thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh. Vậy có 2 mã số thuế cá nhân đối với một lao động thì được xử lý và giải quyết như thế nào? Bài viết này Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý vấn đề trên:

1. Quy định của pháp luật về việc cấp mã số thuế

Theo quy định, mỗi công dân sẽ được cung cấp duy nhất 01 mã số thuế cá nhân phục vụ cho toàn bộ những nghĩa vụ liên quan đến thuế. Không được phép bỏ hoặc thay đổi mã số thuế cá nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mã số thuế cá nhân được cấp dùng để khai thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế cho những loại thuế cần phải nộp.

Nội dung được quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế cá nhân, cụ thể như sau:

1. Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:…

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

2. Quy định xử lý trường hợp có 2 mã số thuế cá nhân

Để biết được trình tự xử lý và cần chuẩn bị những thủ tục gì nếu có 2 mã số thuế cá nhân, trước tiên cùng nắm bắt những thông tin quy định về chính sách thuế ngay dưới đây.

2.1. Chính sách thuế

Các cá nhân, người lao động có phát sinh nghĩa vụ thuế cần phải tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan trả thu nhập đăng ký mã số thuế cá nhân và khai thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Đối với một số trường hợp có 2 mã số thuế cá nhân nguyên nhân là do  cá nhân có hai số chứng minh nhân dân do mất chứng minh nhân dân cũ, hoặc do cư dân thay đổi nơi cư trú, được cơ quan Công an cấp số chứng minh nhân dân mới, hoặc chứng minh nhân dân của công dân hết giá trị pháp lý, hoặc có sự thay đổi, chuyển đổi từ CMND sang căn cước công dân.

Những thông tin có trên chứng minh nhân dân (CMND) là cơ sở pháp lý để quản lý công dân, chính vì vậy khi có bất kỳ sự thay đổi nào, người dân cần thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền kịp thời sửa đổi và bổ sung. Bộ tài chính có quy định về trách nhiệm của công dân khi thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau (nội dung thuộc Thông tư 95/2016/TT-BTC):

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Khi thực hiện thay đổi các thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế cập nhật và sửa đổi kịp thời. Bên cạnh đó, người có trách nhiệm nộp thuế cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Việc khai báo và làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ được diễn ra không quá 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2.2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có 2 mã số thuế cá nhân

Đối với trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế cá nhân thì xử lý theo nội dung công văn  896/TCT-KK ban hành ngày 08/03/2016, cụ thể như sau:

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Theo đó, khi người lao động, người có trách nhiệm nộp thuế phát hiện có 2 mã số thuế cá nhân thì cần thực hiện thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nhằm thu hồi mã số thuế đã cấp không phù hợp với nguyên tắc mới được ban hành.

  • Trong trường hợp, cá nhân được cấp mã số thuế cá nhân, sau đó cá nhân có sự thay đổi về thông tin địa chỉ thường trú ngoài phạm vi tỉnh đã đăng ký trước đó, và được cấp CCCD mới, số CCCD mới sẽ được cấp theo quy định của Luật Căn cước công dân thì cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.
  • Trường hợp cơ quan địa phương nơi có người nộp thuế mới chuyển đến đã được cấp mã số thuế vào trước đó, thì cơ quan thẩm quyền có liên quan có trách nhiệm thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc, quy định.

Bên cạnh đó, người có trách nhiệm nộp thuế cần thực hiện điều chỉnh các thông tin thay đổi ở mã số thuế cá nhân cũ nhằm kê khai, quyết toán thuế TNCN.

Người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, hồ sơ bao gồm:

  • Mẫu 08/MST ban hành kèm thông tư 105/2020/TT-BTC
  • Bản sao không công chứng của CCCD, CMND, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

Như vậy, cá nhân người lao động nào đang có 2 mã số thuế cá nhân cùng hoạt động thì cần báo ngay cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp để xử lý một cách nhanh chóng và hợp pháp tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ thuế của công dân. Hãy chia sẻ bài viết đến những người đang có 2 mã số thuế và muốn tìm hiểu cách xử lý trường hợp trên nếu thấy nội dung hữu ích.