Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn các mức xử phạt hành vi trốn thuế liên quan đến hóa đơn. Mời các bạn theo dõi:

1. Hành vi sai phạm hóa đơn xác định là trốn thuế:

Không lập hóa đơn khi bán HHDV (trừ trường hợp đã kê khai thuế)
– Lập hóa đơn HHDV sai về số lượng, giá trị để khai thuế thấp hơn.
– Sử dụng HĐ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp HĐ để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm.

2. Mức phạt đối với các sai phạm tại điểm 1

– Phạt tiền 01 lần số thuế trốn nếu có từ 01 tình tiết giảm nhẹ trở lên.
– Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
– Phạt tiền 02 lần số thuế trốn nếu có 01 tình tiết tăng nặng.
– Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn nếu có 02 tình tiết tăng nặng.
– Phạt tiền 03 lần số tiền thuế trốn nếu có từ 03 tình tiết tăng nặng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách.

– Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế GTG đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ khai thuế (nếu có)

P/s: Hành vi sử dụng HĐ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp HĐ nếu không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm thì: bị xử phạt vi phạm hành chính, không phạt theo số lần thuế trốn./.

Theo điều 17 NĐ 125/2020

Nguồn: Cục thuế Bình Định