Cho tới thời điểm này việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử ở các doanh nghiệp là khá phổ biến. Để doanh nghiệp có thể lựa chọn được phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp, an toàn, dễ sử dụng, chi phí tốt nhất, bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ