Tài liệu kế toán

Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021

Trung tâm Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tếxin cập nhật những văn bản thuế, kế toán mới nhất ban hành năm 2021: 1. Thuế TNDN – Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính lương thêm giờ vào ngày lễ, tết đối với cán bộ, công chức

Bà Phạm Phương Thảo (Hà Nội) làm việc tại cơ quan Nhà nước, hưởng lương tháng. Bà Thảo hỏi về chế độ tiền lương và làm thêm ngày lễ, tết như sau. Nếu làm thêm giờ vào ngày 1/1 Tết dương lịch thì ngoài tiền lương của tháng 1/2021 được tính, bà chỉ được nhận

Mức lương cơ bản năm 2021 mới nhất (lương tối thiểu chung)

Mức lương cơ bản là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở và thực hiện các chế độ khác theo quy định của

Hạch toán tài khoản 138 – Phải thu khác theo TT 133

Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 138 khoản phải thu khác theo Thông tư 133. Cách hạch toán khoản chi hộ, ủy thác xuất – nhập khẩu, tài sản thiếu chờ xử lý, hạch toán tiền lãi cho vay, tiền đặt cọc, ký cược… I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 138

Hạch toán Phải thu nội bộ tài khoản 136 Thông tư 133

Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 136 theo Thông tư 133, cách hạch toán phải thu nội bộ như: Hạch toán khi xuất hàng cho chi nhánh, khi cấp vốn kinh doanh cho nhánh, kết cấu, nội dung Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ Phải thu nội bộ là

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ tài khoản 133 TT133

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – Tài khoản 133 theo thông tư 133. Mời các bạn tham khảo. Thuế GTGT được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào của những vật tư, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định, … mà cơ

Hạch toán phải thu của khách hàng tài khoản 131 TT 133

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách hạch toán định khoản tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133. Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải

Hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 thông tư 133

(Daotaoketoanhn.edu.vn)- Kế toán Hà Nội hướng dẫn bạn cách định khoản hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133, cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kết cấu nội dung Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ

Hạch toán chứng khoán kinh doanh tài khoản 121 theo thông tư 133

Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo thông tư số 133 I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 121 – CHỨNG KHOÁN KINH DOANH. Tại điều 14 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh phải tuân thủ một

Hạch toán tiền gửi Ngân hàng tài khoản 112 theo thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – Tài khoản 112, hạch toán gửi tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền gửi ngân hàng, các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp So sánh tài khoản 112 -­ Tiền gửi Ngân hàng trong thông tư 133/2016/TT-BTC với thông

DMCA.com Protection Status