Trong bài viết này KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn cách tính giá xuất kho hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền. Mời các bạn theo dõi: >> Tính giá xuất kho phương pháp nhập trước – xuất trước Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của